Harmonogram


HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW 2017/2018

 1. wrzesień 2017: początek II edycji Olimpiady Historycznej
 2. 1-11.09.2017: zapoznanie uczniów z regulaminem i harmonogramem Olimpiady.
 3. 1. 09.2017: opublikowanie na stronie internetowej Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu (szkolnego)
 4. od 8.09. do 2.10.2017: rejestracja on-line komisji szkolnych i uczestników na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl         
 5. Do 4. 10.2017: eliminacje ustne I etapu Olimpiady, początek etapu pisemnego (dokładny termin ustalany przez komisje szkolne)
 6. Do 27. 10. 2017: przekazanie prac pisemnych i protokołów z eliminacji ustnych I etapu do Komitetów Okręgowych
 7. Do 7. 11.2017: przekazanie uczestnikom informacji o wynikach kwalifikacji do II etapu oraz o miejscu i terminie eliminacji okręgowych (Komitety Okręgowe)
 8. 2. 12.2017: eliminacje pisemne II etapu;
 9. Do 6. 12.2017: przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do eliminacji ustnych II etapu (Komitety Okręgowe)
 10. 8-9.12.2017: eliminacje ustne II etapu
 11. Do 12. 01.2018: przekazanie uczestnikom informacji o ostatecznym wyniku kwalifikacji do eliminacji centralnych;
 12. 2-4.03.2018: etap centralny (eliminacje pisemne i ustne III etapu) w Warszawie