III Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów 2018/2019
Formularz rejestracyjny – zgłoszenie szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów


Uwaga: do rejestracji szkoły i uczniów biorących udział w Olimpiadzie upoważniony jest Przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady Historycznej, powołanej zgodnie z regulaminem Olimpiady przez dyrektora szkoły!

Rejestracji należy dokonać dopiero po zebraniu wszystkich zgłoszeń udziału w Olimpiadzie, najpóźniej 10 X 2018 r. Prosimy o uważne wprowadzanie danych. Po ich zatwierdzeniu edytowanie formularza będzie niemożliwe. Ewentualne korekty prosimy zgłaszać na adres: komitet.glowny-ohg@wp.pl.