Harmonogram


I EDYCJA OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Do dnia 16 września 2016 r.: zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej olimpiadahistoryczna.pl) oraz podanie przez Komitet Główny Olimpiady tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu Olimpiady.
 2. Do dnia 2 października 2016 r.: rejestracja uczestników za pośrednictwem strony internetowej olimpiadahistoryczna.pl przez komisje szkolne (międzyszkolne).                                            Termin rejestracji przedłużony do 10 października 2016 r.
 3. Do 5 października 2016 r.: etap szkolny (zawody I stopnia) – eliminacje ustne i początek eliminacji pisemnych.                                                                                                             Termin przeprowadzenia eliminacju ustnych przedłużony do 7 października 2016 r.
 4. Do 26 października 2016 r.: eliminacje pisemne. W ramach eliminacji pisemnych uczniowie samodzielnie przygotowują pracę badawczą (zgodnie z regulaminem Olimpiady – wyłącznie w postaci wydruku komputerowego – Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5). Zakodowane prace są przekazywane Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Olimpiady.   Termin zakończenia etapu pisemnego przedłużony do 28 października 2016 r.
 5. Do 4 listopada 2016 r.: komisje szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady protokoły z eliminacji szkolnych i oświadczenia o zgodzie na publikowanie danych uczestnika Olimpiady wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz zakodowane prace badawcze uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu przez komisje szkolne. Termin przedłużony do 8 listopada 2016 r.
 6. Do dnia 18 listopada 2016 r.: Komitety Okręgowe informują szkoły o uczniach zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia (zawody okręgowe) oraz o miejscu i terminie zawodów.
 7. Etap okręgowy (zawody II stopnia):
  • 10 grudnia 2016 r.: eliminacje pisemne,
  • 12–14 stycznia 2017 r.: eliminacje ustne.
 8. Do dnia 20 stycznia 2017 r.: przesłanie protokołów z eliminacji okręgowych oraz zestawienia statystycznego (liczba uczestników eliminacji szkolnych i okręgowych) do Komitetu Głównego wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału (3 pierwsze osoby) oraz uczniów dodatkowo typowanych do finału. Wzór ankiety osobowej kandydata do finału do pobrania ze strony internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE.
 9. Do dnia 30 stycznia 2017 r.: zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia.
 10. Etap centralny (zawody III stopnia): 3–5 marca 2017 r. w Warszawie.