Eliminacje szkolne


TEMATY PRAC BADAWCZYCH NA ELIMNINACJE SZKOLNE

 

Temat 1. Scharakteryzuj znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów państwa polskiego.

                    

Literatura:

 Artykuły:

1. Na stronie internetowej: http://chrzest966.pl/chrzest-polski/

 1.  A. M. Wierzbicki, Dziejowa moc chrztu narodów
 2. T. Jasiński, Chrzest Polski
 3. K. Marciniak, Kultura polska jako efekt przyjęcia chrztu przez Mieszka I
 4. H. Kóčka-Krenz, Następstwa kulturowe chrystianizacji państwa Piastów

 2. T. Jasiński, Data i przebieg chrztu to równanie z 10 niewidomymi

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409258,prof-jasinski-data-i-przebieg-chrztu-polski-to-rownanie-z-10-niewiadomymi.html

 

 Pozycje książkowe: 

 1. G. Labuda, Mieszko I, Wrocław, 2005
 2. Z. Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002
 3. K. Ożóg, 966. Chrzest Polski, Kraków 2015
 4. J. Strzelczyk, Mieszko I, Poznań 2013 (lub wcześniejsze wydania)
 5. S. Trawkowski, Jak powstała Polska, Warszawa 1969
 6. P. Urbańczyk, Co się stało w 966 roku?, Poznań 2016

 

 INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać wszystkie artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy.
 6. Zwróć uwagę, że temat pracy nie dotyczy okoliczności chrztu Mieszka I, ale znaczenia tego wydarzenia dla losów i rozwoju państwa polskiego od średniowiecza do czasów współczesnych, a także jego pozycji na arenie międzynarodowej.

 

 Temat 2. Rozważ, co Stary i Nowy Świat straciły, a co zyskały w wyniku wielkich odkryć geograficznych.

 

 Literatura

Artykuły:

 1. Jamróz, Ekspansja zaoceaniczna i jej skutki dla cywilizacji amerykańskiej

https://histmag.org/Ekspansja-zaoceaniczna-i-jej-skutki-dla-cywilizacji-amerykanskiej-2830;44

 

 1. Cegielski, Konkwistadorzy, misjonarze, kosmopolici. Europejczycy doby nowożytnej wobec reszty świata

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2006_Cegielski.pdf  

 

Pozycje książkowe:

 1. J. Favier, Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana, przekł. T. Radożycki, Warszawa 1996.
 2. B. Kay, Na koniec świata. Historia odkryć geograficznych, przekł. K. Żak, Warszawa 2003
 3. A. Mączak, U źródeł nowoczesnej gospodarki europejskiej, Warszawa 1967
 4. J. Machowski, Odkrywanie Ameryki, Warszawa 2001
 5. M. Maciejewski, Powszechna historia gospodarcza czasów nowożytnych, Wrocław 1996
 6. M. Małowist, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1992
 7. Z. Wójcik: Historia Powszechna. Wiek XVI-XVII, Warszawa 2006 (lub inna historia powszechna obejmująca okres wielkich odkryć geograficznych)

 

INSTRUKCJA 

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Z podanej do tematu literatury musisz w pracy wykorzystać oba artykuły i, co najmniej, jedną pozycję książkową. Możesz również sięgnąć po inne niż podane opracowania naukowe i popularnonaukowe.
 3. Pamiętaj, aby na końcu pracy podać wszystkie pozycje z literatury, które zostały przez Ciebie wykorzystane do napisania pracy.
 4. Zadbaj, aby Twoja praca miała czytelny wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
 5. Zwróć uwagę, że celem pracy nie ma być opis przebiegu wypraw geograficznych, ale refleksja nad ich znaczeniem oraz skutkami, jakie wywołały. Ważna jest także Twoja ocena, co zaliczysz jako zysk, a co jako stratę w ogólnym bilansie wypraw geograficznych.
 6. Pamiętaj, aby uzasadnić przedstawione tezy i oceny.

 

 Temat 3. Wybierz i przedstaw postać/postaci, które Twoim zdaniem, odegrały ważną rolę w dziejach Twojego regionu.

 

 INSTRUKCJA

 1. Praca musi spełniać wymogi formalne określone w §10, p. 2,3,4 Regulaminu Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów (www.olimpiadahistoryczna.pl ).
 2. Musisz samodzielnie poszukać literatury i informacji, które wykorzystasz do napisania pracy. Odpowiednie opracowania możesz znaleźć
  w najbliższej bibliotece, muzeum, izbie regionalnej lub izbie pamięci oraz  na portalach internetowych zajmujących się historią regionu, w lokalnej prasie lub archiwach.
 3. W pracy powinieneś zaprezentować sylwetkę minimum jednego a maksymalnie trzech osób.
 4. Możesz wybierać postacie z dowolnych okresów historycznych (od średniowiecza do współczesności). Jeżeli jednak bohaterami twojej pracy będą osoby żyjące w XX wieku, zwróć uwagę, aby okres ich działalności mieścił przed rokiem 1989.
 5. Prezentacja bohaterów Twojej pracy musi zawierać informacje biograficzne.
 6. Wybrane przez Ciebie postacie mogą być związane z różnymi dziedzinami życia, np. polityką, gospodarką, kulturą, religią, wojskowością.
 7. Pamiętaj, aby uzasadnić dlaczego bohater/bohaterowie Twojej pracy odegrali ważną rolę w życiu Twojego regionu i dlaczego zdecydowałeś się je zaprezentować.