Eliminacje centralne


Znajomość tematu przewodniego została na eliminacjach centralnych sprawdzona za pomocą testu, z którym można zapoznać się tutaj natomiast model odpowiedzi i schemat oceniania mozna zobaczyć tutaj

 

TEMAT PRZEWODNI ELIMINACJI CENTRALNYCH 

Jan III Sobieski i jego czasy

 

Zakres wiedzy i umiejętności:

I. Podstawa programowa dla III etapu edukacyjnego; pkt. 21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku, w tym treści szczegółowe:21.1; 21.2; 21.3; 21.4 (sprawdź tutaj).

II. Podstawa programowa dla IV etapu edukacyjnego; dział III. Dzieje nowożytne. pkt 4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, społeczeństwo i kultura, w tym treści szczegółowe: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 (sprawdź tutaj).

III. Dodatkowe treści z literatury uzupełniającej.

 

Literatura niezbędna do przygotowania się do udziału w eliminacjach centralnych:

  1. Podręczniki historii dla uczniów gimnazjum
  2. Literatura uzupełniająca:
  1. Zbigniew Wójcik, Jan Sobieski, Warszawa wydanie 1983 lub 1994:

                        Rozdziały:

VIII. Elekcja "Piasta"

IX. Buntownik czy bohater?

X. Chocim i korona

XI. Wielkie plany królewskie. Od elekcji do Żurawna

XII. Niepowodzenie wielkich planów. Od sejmu warszawskiego 1677 do sejmu grodzieńskiego 1678/1679

XIII. Rezygnacja i zwrot w polityce królewskiej (1679-1683)

XIV. Venimus, vidimus et Deus vicit

XX. Dziedzictwo i legenda

   

 

  1. Artykuły z czasopisma „Mówią wieki” numer 9 z 2013 r.:

Iwona Kienzler, Jan Sobieski i Marysieńka. Romans wszech czasów (Artykuł dostępny: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=969 )

Andrzej Nieuważny, Widziane z Wersalu. Meandry sojuszu francusko-tureckiego (Artykuł dostepny: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=963 )

Marta Gołąbek, Dwór i codzienność Sobieskich

Maciej Krawczyk, Nauki braci Sobieskich

Marcin Markiewicz, Lew Lechistanu po Wiedniu

Dariusz Milewski, Sobiescy. Wielka kariera średniego rodu

Mirosław Nagielski, Sobieski – wódz zawołany

Konrad Pyzel, Król triumfujący. Propaganda dworu Jana III Sobieskiego

 Artykuły dostępne: http://www.mowiawieki.pl/index.php?page=slider&id=645.

 

  1. Artykuły dostępne na stronie internetowej Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie:

Stefan Ciara, Zakres władzy królewskiej w czasach Jana III (co wolno królowi?)

http://www.wilanow-palac.pl/zakres_wladzy_krolewskiej_w_czasach_jana_iii_co_wolno_krolowi.html 

Magdalena Madeja-Grzyb, Prawica Pana zesłała męstwo (opis przebiegu bitwy pod Chocimiem 1673)

http://www.wilanow-palac.pl/prawica_pana_zeslala_mestwo_opis_przebiegu_bitwy_pod_chocimiem.html

Kazimierz Maliszewski, Kult króla Jana III w polskiej kulturze i tradycji

http://www.wilanow-palac.pl/kult_krola_jana_iii_w_polskiej_kulturze_i_tradycji.html

Kazimierz Maliszewski, Sarmatyzm oświecony w czasach Jana III

http://www.wilanow-palac.pl/sarmatyzm_oswiecony_w_czasach_jana_iii.html

Wojciech Kalwat, Chocim – 11 XI 1673 – o sławę i koronę

http://www.wilanow-palac.pl/chocim_11_xi_1673_o_slawe_i_korone.html

Michał Kopczyński, Elekcja Jana III Sobieskiego

http://www.wilanow-palac.pl/elekcja_jana_iii_sobieskiego.html

Hanna Osiecka-Samsonowicz, O powstaniu i zaprzysiężeniu ligi antytureckiej w 1683 roku

http://www.wilanow-palac.pl/o_powstaniu_i_zaprzysiezeniu_ligi_antytureckiej_w_1683_roku.html

Witold Wasilewski, Bilans powiedeńskiej polityki Jana III Sobieskiego – część I- III

http://www.wilanow-palac.art.pl/bilans_powiedenskiej_polityki_jana_iii_sobieskiego_czesc_i.html
http://www.wilanow-palac.art.pl/bilans_powiedenskiej_polityki_jana_iii_sobieskiego_czesc_ii.html
http://www.wilanow-palac.art.pl/bilans_powiedenskiej_polityki_jana_iii_sobieskiego_czesc_iii.html

Witold Wasilewski, Międzynarodowe alianse Jana III Sobieskiego
http://wilanow-palac.pl/miedzynarodowe_alianse_jana_iii_sobieskiego.html

Witold Wasilewski, W lidze z cesarzem, papieżem i państwem dożów

http://www.wilanow-palac.pl/w_lidze_z_cesarzem_papiezem_i_panstwem_dozow.html

Hanna Widacka, Augustyn Wincenty Locci, twórca pałacu w Wilanowie

http://www.wilanow-palac.pl/augustyn_wincenty_locci_tworca_palacu_w_wilanowie.html

Hanna Widacka, Miłość do ksiąg Jana III Sobieskiego

http://ww.wilanow-palac.pl/milosc_do_ksiag_jana_iii_sobieskiego.html

oraz: reprodukcja obrazu Jan III Sobieski przekazujący synowi Jakubowi prawo do korony

http://www.wilanow-palac.pl/sobiesciana/jan_iii_sobieski_przekazujacy_synowi_jakubowi_prawo_do_korony_sobiesciana.html

 

Życzymy przyjemnej lektury!