Komitet Główny


Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Kierownik organizacyjny: dr Marta Cichocka

Koordynator eliminacji centralnych: dr Teresa Stachurska-Maj
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

www.olimpiadahistoryczna.pl; e-mail: malgorzata.machalek@univ.szczecin.pl

1.

Dr hab. Mariusz Ausz

Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2.

Dr hab. Katarzyna Błachowska

Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski

3.

Prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika

Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski

4.

Dr hab. Maciej Fic

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

5.

Mgr Marcin Gągolewski

Liceum Ogólnokształcące w Komarnicy

6.

Dr Agnieszka Jakuboszczak

Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7.

Mgr Agnieszka Jankowiak-Maik

III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

8.

Mgr Marta Kalisz-Zielińska

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

9.

Prof. dr hab. Arnold Kłonczyński

Instytut Historii, Uniwersytet Gdański

10.

Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.

Mgr Zofia T. Kozłowska

Polskie Towarzystwo Historyczne, Zarząd Główny w Warszawie

12.

Dr Piotr Kroll

Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski

13.

Dr hab. Krzysztof Królczyk

Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.

Dr hab. prof. UWM Izabela Lewandowska

Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15.

Mgr Anna Łaszkiewicz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu

16.

Hubert Mazur

Archiwum Państwowe w Kielcach

17.

Dr Monika Napora

Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

18.

Dr Ewa Puls

Instytut Historii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

19.

Mgr Aneta Sarbinowska-Murawiecka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrześni

20.

Dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński

21.

Mgr Marzena Teterus

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzyżu Wielkopolskim

22.

Dr Piotr Trojański

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

23.

Dr Violetta Urbaniak

Archiwum Państwowe w Warszawie

24.

Dr hab. prof. UW Joanna Wojdon

Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

25.

Mgr Stanisław Zając

Emerytowany nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Warszawa