Harmonogram


TERMINARZ OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

 

1.09.2018 początek realizacji Olimpiady Historycznej 2018/2019

10.09-28.09.2018 - rejestracja on-line komisji szkolnych i uczestników.

 

ETAP SZKOLNY     

 

Do 3.10.2018 eliminacje ustne, początek etapu pisemnego

Do 26.10.2018 – przekazanie protokołów z eliminacji szkolnych wraz z załącznikami oraz pracami pisemnymi do właściwych komitetów okręgowych  

Do 7.11.2018 – przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu uczestników do eliminacji okręgowych oraz o miejscu i terminie eliminacji II etapu

 

ETAP OKRĘGOWY

 

1.12.2018 eliminacje pisemne

Do 4.12.2018 – przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do eliminacji ustnych

7-8.12.2018 eliminacje ustne

10.01.2019 –  przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu uczestników do finału

                            

                          

ETAP CENTRALNY

 

1-3.03.2019 eliminacje pisemne i ustne

3.03.2019 zakończenie Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów