Aktualności
Aktualności

Przekazywanie dokumentacji z etapu szkolnego


Bardzo prosimy o przesyłanie dokumentacji z eliminacji szkolnych na właściwy dla danego okręgu (województwa) adres komitetu okręgowego Olimpiady!

Adrsesy komitetów okregowych znajdują się w zakładce ADRESY!!!

UWAGA!!!

Prace pisemne uczniów przesłane bez protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych ucznia NIE BĘDĄ KWALIFIKOWANE DO DALSZEGO ETAPU OLIMPIADY!!!