Aktualności
Aktualności

Dokumentacja etapu szkolnego


Szanowni Państwo!

 

W zakładce FORMULARZE znajdują się: wzór oświadczenia o zgodzie na udostępnienie danych osobowych i wzór protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych.

Na prośbę części nauczycieli zamieściliśmy również przykładowy arkusz oceny pracy pisemnej. Jego stosowanie nie jest obowiązkowe, mamy jednak nadzieję, że będzie pomocny w trakcie oceniania prac.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przebiegu eliminacji ustnych przypominamy, że polegają one na trzy pytania przygotowane przez Komisję Szkolną:

a) dwa z zakresu Podstawy programowej z historii dla gimnazjów,

b) jedno z zakresu znajomości 2 wybranych lektur.

 

Życzymy powodzenia

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów