Aktualności
Aktualności

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów


W związku z zapytaniami dotyczącymi uprawnień przysługujących laureatom i finalistom naszej Olimpiady, podaję poniżej wyjaśnienie, jakie Komitet Główny otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

Na podstawie art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty

Laureatom i finalistom Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów przysługują uprawnienia w zakresie zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotu historia jak i przyjęcia w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty.

Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf ,

a komunikat dotyczący przyjęcia w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20 d ustawy o systemie oświaty pod linkiem:

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej.pdf