Aktualności
Aktualności

Listy osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych


Informacje o osobach zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz o miejscu eliminacji szkoły, które zgłosiły udział w Olimpiadzie otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w niżej wymienionych okręgach informacje te zostaną zamieszczone na stronach internetowych: