Aktualności
Aktualności

Zapraszamy do udziału w II edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów


Do udziału w II edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zapraszamy nie tylko uczniów gimnazjów, ale również uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość zagadnień z zakresu Podstawy programowej historii dla gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Olimpiady oraz listą lektur. Tematy prac pisemnych na eliminacje szkolne oraz temat przewodni eliminacji centralnych zostaną opublikowane na stronie interentowej Olimpiady 1 września 2017 r.

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW 2017/2018

 1. 09.2017: początek II edycji Olimpiady Historycznej
 2. 1-11.09.2017: zapoznanie uczniów i nauczycielami z założeniami Olimpiady.
 3. Do 09.2017: opublikowanie na stronie internetowej Olimpiady www.olimpiadahistoryczna.pl tematów pracy badawczej na eliminacje pisemne I etapu (szkolnego)
 4. 09-2.10.2017: rejestracja on-line komisji szkolnych i uczestników na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl         
 5. Do 10.2017: eliminacje ustne I etapu Olimpiady, początek etapu pisemnego
 6. Do 10.2017: przekazywanie prac pisemnych i protokołów z eliminacji ustnych I etapu do Komitetów Okręgowych
 7. Do 11.2017: przekazanie informacji uczestnikom o wynikach kwalifikacji do II etapu oraz o miejscu i terminie eliminacji okręgowych (Komitety Okręgowe)
 8. 12.2017: eliminacje pisemne II etapu;
 9. Do 12.2017: przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do eliminacji ustnych II etapu (Komitety Okręgowe)
 10. 8-9.12.2017: eliminacje ustne II etapu
 11. Do 01.2018: przekazanie uczestnikom informacji o ostatecznym wyniku kwalifikacji uczestnikom;
 12. 2-4.03.2018: etap centralny (eliminacje pisemne i ustne III etapu) w Warszawie