Aktualności
Aktualności

Zakończenie I edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów


W dniach 4–5 marca 2017 r. w Warszawie odbyły się eliminacje centralne I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzięło w nich udział 66 uczniów, z których 31 uzyskało tytuł laureata Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Listy laureatów i finalistów I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów są dostępne w zakładce LAUREACI I FINALIŚCI.

Laureatom i finalistom tegorocznej edycji Olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Szczególne podziękowania składamy władzom Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w organizacji eliminacji centralnych Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów