Aktualności
Aktualności

Temat przewodni eliminacji centralnych 2016/2017


TEMAT PRZEWODNI ELIMINACJI CENTRALNYCH 

Wpływ reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej na życie religijne, polityczne i gospodarczo-społeczne w XVI-XVII wieku

 

Literatura niezbędna do przygotowania się do udziału w eliminacjach centralnych:

  1. Podręczniki szkolne dla uczniów gimnazjum;
  2. Literatura dodatkowa:
  • Jacek Wijaczka, Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, tom LXXVII, 2016, http://rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/16_Wijaczka.pdf
  • Janusz Tazbir, Społeczny i terytorialny zasięg polskiej reformacji, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2 z 1975 r.  http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=33866
  •  Maciej Ptaszyński, Luter a media, „Mówią wieki” nr 1 z 2017
  • Janusz Tazbir, Ustawa, która gwarantowała tolerancję, „Mówią wieki” nr 1 z 2017
  •  Janusz Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI-XVII w. Dowolne wydanie (książka jest dostępna również w formie ebooka)
  •  Stanisław Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1640). Wielka Historia Polski, tom 4. Dowolne wydanie (książka dostępna jest również w formie ebooka.  Strony: 57-65, 108-116, 171-175, 195-205
  • Wacław Urban, Epizod reformacyjny. „Dzieje narodu i państwa polskiego” (tom II-30), Warszawa 1988