Aktualności
Aktualności

Eliminacje okręgowe - test


Drodzy Olimpijczycy!

Gratulujemy Wam zakwalifikowania się do udziału w eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów!

Przed Wami pierwszy etap zmagań, czyli test pisemny, który będziecie rozwiązywać już 10 grudnia! Szczegóły organizacyjne przekazują sekretarze komitetów okręgowych.

Zgodnie z Regulaminem test będzie zawierał pytania obejmujące cały zakres treści nauczania ujętych w Podstawie programowej dla gimnazjów (czyli do roku 1918) i będzie składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Za prawidłowe rozwiązanie całego testu możecie zdobyć 100 punktów, ale do eliminacji ustnych zostanie zakwalifikowanych 20% uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w danym okręgu. Na rozwiązanie testu macie 90 minut!  UWAGA! W trakcie rozwiązywania testu nie możecie korzystać z telefonów komórkowych.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań przeczytajcie uważnie instrukcję, a jeśli czegoś nie zrozumiecie zapytajcie członków komisji. Uważnie czytajcie polecenia i dokładnie przeanalizujcie stanowiące integralną część zadań fragmenty tekstów źródłowych, mapy, ikonografię, dane statystyczne itp.  Możecie zabrać ze sobą lupę, która może się przydać do analizy map.

 

Życzymy powodzenia!!!

w imieniu Komitetu Głównego

Małgorzata Machałek