Aktualności
Aktualności

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów


Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów!!!

 

Polskie Towarzystwo Historyczne, które od przeszło czterdziestu lat jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie od bieżącego roku szkolnego organizować również Olimpiadę Historyczną Gimnazjalistów. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mamy nadzieję, że Olimpiada przyczyni się rozwoju zainteresowań i pasji historycznych młodzieży gimnazjalnej oraz pozwoli wyłonić spośród jej uczestników grono najwybitniejszych znawców i miłośników KLIO.

Organizatorzy dołożyli starań, aby Olimpiada różniła się od innych konkursów historycznych, dlatego oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnicy będą mogli w trakcie eliminacji zaprezentować również umiejętności związane z pisaniem prac historycznych oraz własne przemyślenia na temat wybranych lektur historycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PROGRAM.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów i życzymy jak najlepszych wyników.

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US

Przewodnicząca Komitetu Głównego 
Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów